úvodná stránka
 
Kto sme ? Čo robíme?

Pre donorov

Kontakty Galéria
História RPSP
Bývanie
2%
   
Projekty
Vzdelávanie
Ako môžete pomôcť
Spolupráca Pracovný inkubátor
Kto nás podporil
Verejné obstarávanie
Zmluvy
Domov na pol ceste
Text na úvod

Spája nás podobný osud. Ocitli sme sa v situácii, do ktorej sme sa nedostali  vlastnou vinou. Boli sme postavení pred otázku ako ďalej. Kam ísť, kde budeme spať, čo budeme jesť? Každý z nás ostal bez prístrešia,  či už preto, lebo sme doposiaľ žili v dysfunkčnej rodine, alebo sme odišli z detského domova. Nechceli sme klamať, kradnúť, ani podvádzať, no ulica nás prinútila prežiť v každej  situácii, najčastejšie na úkor iných, s drogami alebo bez nich. Teraz sme v Domove na pol ceste ....

 

Aktuálne projekty

 

Projekt „Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať“

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach realizuje projekt s názvom „Správne vyštartovať do života – ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať“. Obdobie realizácie aktivít projektu: 08/2013 – 06/2015. Cieľ projektu: Umožniť mladým ľuďom v soc. exklúzii úspešný štart do života využitím inovatívnych programov prevencie, inštitútu tútorstva a podpornej siete pomoci v komunite. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Viac...

line

 

Projekt  „Mobilita a flexibilita – rozvoj pracovných príležitostí“

Projekt  „Mobilita a flexibilita – rozvoj pracovných príležitostí“ sme začali realizovať  1.decembra 2012 a končíme v decembri 2013. Hlavným cieľom projektu je zriadenie mobilného pracoviska a zapojenie vyučených remeselníkov –  murárov, maliarov , stolárov  a automechanikov do platenej práce v komunite. Súčasne vytvoriť podmienky   pre realizáciu pracovnej terapie a absolventskej praxe. Viac...

Logá nadačných fondov Samsung a Domov

line

 

Projekt "Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity"

Centrum pro komunitní práci východní Morava (dále jen CpKP VM) pod vedením ředitelky Bc. Gabriely Fellingerové zahájilo v prosinci roku 2012 realizaci dvouletého mezinárodního projektu "Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity". V rámci mezinárodní spolupráce se slovenskou organizací Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a irskou organizací Outside the Box Learning Resources dojde k přenosu know-how za účelem zvýšení zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin prostřednictvím unikátní a již v praxi realizované metodologie Mosty z chudoby (Bridges out of poverty). Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Viac...

logo publicita

 

logo publicita

 

  kto sme / čo robíme / informácie pre donorov / kontakty / galéria / hľadáš pomoc? Rada pre poradenstvo v sociálnej práci